Logo Gmina Moszczenica

News

News zdjęcie id 326

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

08.08.2018

Informujemy, że gmina Moszczenica przystąpuje do  opracowania siedmiu miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego  w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowie, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka i Podolin.

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)  oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 poz. 1404, 1566, 1999) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwał:                     

1. Nr LI/437/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica,

2. Nr LI/438/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka w miejscowości Kosów, gm. Moszczenica,

3. Nr LI/439/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica,

4. Nr LI/440/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica,

5. Nr LI/441/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica,

6. Nr LI/442/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy i Srock Prywatny  w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment  miejscowości Dąbrówka, gm. Moszczenica,

7. Nr LI/443/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment obrębu geodezyjnego terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin , gm. Moszczenica.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do ww  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2018, w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica  lub na adres elektroniczny ug@moszczenica.pl

 

Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie 31.08.2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica  lub na adres elektroniczny ug@moszczenica.pl

 

Uwagi i wnioski do prognoz zainteresowani mogą składać lub przesyłać:

 1. w formie pisemnej;

 2. ustnie do protokołu;

 3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

   

  Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Moszczenica.

  Jednocześnie zawiadamiamy, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w  siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.  

   

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.