Logo Gmina Moszczenica

Dla Mieszkańców

W związku wnioskiem formalnym Rady Gminy, przegłosowanym na sesji 12 czerwca 2018 roku i licznymi wnioskami mieszkańców publikujemy informację dotyczącą podjętych działań przez Wójta i Urząd Gminy związanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

 „Instytut hodowlano-dydaktyczny”

 1. W dniu 26.03.2018 r. firma Wesstron Sp. z o. o. (Augustowo 6, 80-022 Dobrcz) złożyła
  w Urzędzie Gminy w Moszczenicy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instytut hodowlano-dydaktyczny” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obrębBaby w gminie Moszczenica. Zakładana obsada zwierząt w obiekcie wynosi 808,7 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) na co składa się:

  - 1458 loch,

  - 5880 prosiąt do 2 miesiąca,

  - 2160 warchlaków,

  - 200 tuczników,

  - 4 knury.

 2. W dniu 11.04.2018 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  - przedłożenie czytelnych map z naniesionymi izoliniami stężeń amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu, pyłu PM-10 i opadu pyłu,

  - przedłożenie wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, obejmującego przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

  - wyjaśnienie, w jaki sposób ustalono granice obszaru, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie.

 3.  W dniu  27.04.2018 r. wniosek został uzupełniony.

 4. W dniu 15.05.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

 5. W dniu 17.05.2018 r. wystąpiono o uzgodnienie decyzji do organów:

  - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,

  - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.

 6.  W dniu 24.05.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o dokonanie wyjaśnień dotyczących m. in. wskazanej przez inwestora maksymalnej obsady (poprzez dokładniejsze określenie powierzchni inwentarzowej).

 7.  W dniu 4.06.2018 r. do urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim zawierające prośbę o uzupełnienie raportu poprzez precyzyjne określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz podanie odległości od najbliżej położonych budynków mieszkalnych.

 8. W dniu 19.06.2018 r. Wójt Gminy Moszczenica wezwał Inwestora do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w zakresie określonym przez ww. organy.

 9. W dniu 26.06.2018 r. wydano postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica” do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.