Logo Gmina Moszczenica

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który koncentruje się na redukcji gazów cieplarnianych poprzez podniesienie efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami i uwzględnia możliwości redukcji zużycia energii poprzez wykonanie zaproponowanych do realizacji działań, dla których oszacowano ich efekty ekologiczne. Dokument dotyczy całego obszaru geograficznego Gminy Moszczenica. Wnioski, zadania i ich opis mogą ulec aktualizacji, jeśli uwarunkowania wewnętrzne lub zewnętrzne ulegną zmianie.

2. Do korzyści wynikających z posiadania PGN i bazy emisji gazów cieplarnianych oraz realizacji zapisów PGN należy zaliczyć możliwość monitorowania zużycia paliw, energii i wielkości emisji z budynków użyteczności publicznej i innych sektorów gospodarki. Monitoring pozwala na identyfikację obszarów działań, które ograniczają emisję CO2. Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej pozwala na uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań opisanych w PGN.

3. Główne cele planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica będzie narzędziem sprzyjającym realizacji celów, określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 20201 tj.:

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;

2) zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

3) redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

4. Wspomniane cele skoncentrowane są na działaniach niskoemisyjnych, przyczyniających się do poprawy stanu środowiska poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Realizacja wyżej wymienionych celów będzie realizowana przez zaproponowane w PGN zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie pogrupowane na obszary, wśród których wyróżniamy:

1) energetyka, oświetlenie i OZE:

  1. a) dystrybucja energii elektrycznej i gazu ziemnego;
  2. b) produkcja energii elektrycznej, energii i chłodu;
  3. c) oświetlenie gminne drogowe.

2) zużycie energii w budynkach;

3) zużycie energii w transporcie:

  1. a) komunikacja miejska i pojazdy gminne;
  2. b) transport prywatny (samochodowy, komunikacja piesza i rowerowa);

4) gospodarka odpadami;

5) informacja i edukacja;

6) administracja i inne:

  1. a) zamówienia publiczne;
  2. b) planowanie gminne.

Cały dokument pod linkiem:

http://arch.moszczenica.pl/upload/PGN_Moszczenica.pdf

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.