Woda z wododciągu Baby nieprzydatna do spożycia!

22.02.2019

Uwaga na bakterie coli. Woda z wodociągu Baby nieprzydatna do spożycia!

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim wydał komunikat o wynikach badania jakości wody z wodociągu Baby, zaopatrującego miejscowości: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Moszczenica (posesje przy ul. Kolejowej) oraz Pomyków (od Bab), w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Woda ta jest nieprzydatna do spożycia. Trwają prace dezynfekcyjne na ujęciu wody w Babach, mające na celu przywrócenie jakości wody, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody, przełączono zasilanie wodociągu Baby z innych źródeł zaopatrzenia tj. z ujęcia w Srocku i Moszczenicy. Dostarczana woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

20.02.2019

Otwarty konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

Wójt gminy Moszczenica ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Realizacja zadania nastąpi poprzez zorganizowanie w 2019 roku wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży terenu gminy Moszczenica. Szczegółowe zasady przyznania dotacji i warunki realizacji zadania poniżej - w pliku do pobrania.

Czytaj więcej...

Gmina Moszczenica w planie inwestycji drogowych powiatu piotrkowskiego

19.02.2019

Powiat będzie remontował kolejne drogi

Powiat piotrkowski ogłosił przetarg na przebudowę dróg powiatowych. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazła się m.in. modernizacja dróg na odcinkach: Moszczenica - Srock - Podolin i Baby - Gościmowice II. - Ogłoszony przetarg pokaże jak kształtować się będą ceny i na ile elastycznie możemy planować kolejne inwestycje, związane chociażby z budową ciągów pieszo-rowerowych – mówi starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak. Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2019 r. W ramach tego przetargu wyremontowane zostaną drogi na terenie pięciu gmin, które zadeklarowały wsparcie finansowe inwestycji - Aleksandrowa, Gorzkowic, Grabicy i Moszczenicy.

Czytaj więcej...

VII sesja Rady Gminy Moszczenica

15.02.2019

VII sesja Rady Gminy Moszczenica

W czwartek 21 lutego po raz kolejny obradować będą radni. W porządku sesji znajdą się m.in. sprawozdania wójta i poszczególnych komisji z działalności między sesjami, rozpatrzenie zmian budżetowych oraz głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym dodatkowej lokalizacji dla Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy. Szczegółowy program obrad TUTAJ.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Łódzkiego wydłużył termin konkursu na odnawialne źródła energii

15.02.2019

Zarząd Województwa Łódzkiego wydłużył termin konkursu na odnawialne źródła energii

15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r. Jednocześnie wychodząc naprzeciw polityce preferencyjnego traktowania instalacji produkującej energię z OZE przesunięto termin rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2019 na maj 2019. Do tej pory Gmina Moszczenica dla mieszkańców złożyła 3 wnioski o dofinansowanie na: 1) „Modernizacje dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie. Została już podpisana umowa o dofinansowanie i trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj – wybuduj. 2) „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica” (obejmujący kotły gazowe i kotły na biomasę (pelet)) wniosek został odrzucony. Część wniosku obejmująca kotły na biomasę (pelet) została uwzględniona w kolejnym naborze gdzie Gmina czeka na rozstrzygnięcie. 3) „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Moszczenica” (obejmujący kotły na biomasę (pelet), kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna) jest w trakcie rozpatrywania a planowany termin rozstrzygnięcia ustalił Urząd Marszałkowski na maj 2019 roku.

Czytaj więcej...

Najlepsi w koszykówce

15.02.2019

Najlepsi w koszykówce

Kolejny sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Drużyny dziewcząt i chłopców wywalczyły mistrzostwo gminy w koszykówce. Składy zwycięskich drużyny:Dziewczęta: Klaudia Drożdżal, Julia Reczyk, Oliwia Śmiechowicz, Wiktoria Nowak, Andżelika Grałek, Anna Cybula, Emila Wojtas, Zuzanna Pabiniak, Daria Purkiewicz, Zofia Jagieło, Martyna Król.Chłopcy: Jakub Socha, Fabian Duda, Mateusz Hejduk, Kacper Olejnik, Piotr Kawnik, Krystian Caban, Dawid Hejniak, Marcel Derendarz, Stanisław Hejduk. Opiekun drużyny Joanna Nowak. Obie drużyny będą reprezentować gminę w powiatowych zawodach w Wolborzu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Czytaj więcej...

Trwają ferie z Gminnym Ośrdkiem Kultury i Sportu

14.02.2019

Trwają ferie z Gminnym Ośrdkiem Kultury i Sportu

Można było skakać i wspinać się do woli. Przez kilka godzin halą sportową w Moszczenicy i pneumatycznymi placami zabaw zawładnęli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Czuwali nad nimi rodzice, dziadkowie i pracownicy GOKiS. - Wzorem lat ubiegłych dzieci z terenu gminy Moszczenica mogą skorzystać z bogatej oferty spędzenia zimowych ferii w bezpieczny, ciekawy i niezapomniany sposób. We wtorek dzieci mogły bawić się na miejscu, a w następne dni zapraszamy na kolejne wycieczki - mówi Włodzimierz Kaźmierczak, koordynator akcji "Bezpieczne ferie".Na zaproszenie pracowników GOKiS dzieci odwiedził wójt Marceli Piekarek. - Gmina wspiera takie akcje. Cieszymy się, że możemy zapewnić bezpieczne spędzanie czasu dla dzieci - podkreśla wójt Marceli Piekarek, który co roku włącza się czynnie m.in. w warsztaty pieczenia dla dzieci. Akcja współfinansowana jest z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...

Nowa motopompa dla OSP Srock

13.02.2019

Nowa motopompa dla OSP Srock

Ochotnicza Straż Pożarna w Srocku otrzymała nową motopompę. Sprzęt uroczyście przekazano podczas tegorocznego zebrania sprawozdawczego. Łączny koszt zakupu wyniósł 38 100 zł, z czego 25 000 zł pochodzi z budżetu gminy - w tym 10 000 zł z Funduszu Sołeckiego oraz 10 600 zł z środków własnych OSP, pochodzących m.in. od druhen i druhów, sponsorów i mieszkańców. - Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, fundatorom, członkom OSP, władzom gminy oraz pozostałym sponsorom, którzy przyczynili się do zakupu tego sprzętu - mówili podczas uroczystego przekazania motopompy przedstawiciele zarządu OSP -  prezes Grzegorz Sikora oraz naczelnik Andrzej Nawrocki. Motopompa będzie wykorzystywana w akcjach gaśniczych i w trakcie  zawodów sportowo pożarniczych. Do końca marca 2019 na terenie gminy Moszczenica organizowane będą zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. - Za nami już jest 6 zebrań. Według harmonogramu odbędzie się jeszcze 8 zebrań - informuje Anna Kulik, odpowiedzialna za współpracę gminy ze wszystkimi jednostkami OSP. W zebraniach udział przedstawiciele władz gminnych - wójt, sekretarz lub skarbnik, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III

13.02.2019

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III

Młodzi recytatorzy stanęli w szranki już po raz szósty. - Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, ćwiczenie recytacji oraz zapoznanie dzieci z kulturą żywego słowa - mówią pomysłodawczynie i organizatorkami tego konkursu - nauczycielki: Teresa Włodarczyk, Adamina Marek-Kot i Renata Szklarek. Do konkursu zgłosiło się 26. uczestników ze szkół gminy Moszczenica. Jak co roku patronat objął i nagrody ufundował wójt Moszczenicy Marceli Piekarek. - Bardzo się cieszę, że możemy wspierać rozwój naszych najmłodszych mieszkańców. Obcowanie z poezją budzi ich wrażliwość i chęć sięgania po literaturę. Jury w składzie: Aneta Cichoń - wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Elżbieta Góra - instruktor Zespołów Artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy i Jerzy Korytkowski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy przyznało sześć nagród i osiem wyróżnień dla uczniów ze szkół w: Jarostach, Moszczenicy, Gazomi, Rękoraju, Srocku i Babach . Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy pamiątkowe długopisy i dyplomy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swych podopiecznych.Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach. LISTA LAUREATÓWNagrody:Miron Słowianek - SP w MoszczenicyAleksandra Maciejek - SP w SrockuAleksander Szulejko - SP w BabachKalina Jędrzejczyk – SP w BabachOliwier Żelazny – SP w MoszczenicyWiktoria Dajcz – SP w JarostachWyróżnienia:Kacper Cander– SP w GazomiMaja Kędra – SP w GazomiMartyna Bijoch – SP w GazomiAngelika Klauz – SP w JarostachRoksana Jagodzińska – SP w MoszczenicyAlicja Korytkowska – SP w MoszczenicyMilena Kotlicka – SP w  SrockuAntoni Sobala – SP w Jarostach

Czytaj więcej...

Punkty nieodpłatnych porad prawnych

12.02.2019

Punkty nieodpłatnych porad prawnych

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego EuroAktywni z Rozprzy zaprasza do korzystania z punktów nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego.  Więcej o tym, co obejmuje pomoc prawna na stronach stowarzyszenia .

Czytaj więcej...

Aktualności

IV Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej strażaków OSP

11.02.2019

IV Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej strażaków OSP

W Moszczenicy odbyły się IV Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Najlepszą drużyną, podobnie jak w roku ubiegłym, okazali się druhowie z OSP Komorniki (gm. Wolbórz). Drugie miejsce przypadło drużynie z OSP Wola Krzysztoporska, a na najniższym miejscu podium uplasowali się zawodnicy z OSP Moszczenica. Królem strzelców został autor pięciu bramek, Piotr Żerek z OSP Komorniki. OSP Komorniki będą reprezentować powiat piotrkowski na mistrzostwach wojewódzkich, które rozegrane zostaną 16 marca w Szczercowie. Tabela:Lp. Nazwa drużyny Punkty Bilans Bramek1.  OSP Komorniki 10 9:02.  OSP Wola Krzysztoporska 9 11:33.  OSP Moszczenica 7 10:34.  OSP Tomawa 3 2:115.  OSP Bakowa Góra 0 0:15 (mat. gokis)

Czytaj więcej...
Młodzi odkrywcy na Festiwalu Nauk Technicznych

07.02.2019

Młodzi odkrywcy na Festiwalu Nauk Technicznych

Uczniowie VIII klasy ze szkoły w Jarostach wzięli udział w IV Festiwalu Nauk Technicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. - Głównym celem tego spotkania było promowanie wśród młodzieży kształcenia technicznego. Cały Festiwal Nauk Technicznych przygotowany został w formie nowoczesnej stacji uczenia się. W poszczególnych salach odbywały się zajęcia z zakresu budownictwa i architektury, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, geodezji i kartografii czy informatyki - relacjonują opiekunki uczniów, Aleksandra Biedroń-Pawlak i Beata Dudek.Większość  prezentacji miała formę doświadczeń, eksperymentów i warsztatów.  Festiwal, jak podkreślają wszyscy uczestnicy miał bardzo wysoki poziom. Swoje stanowiska na terenie placówki wystawili m.in. pracownicy naukowi z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej czy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Czytaj więcej...
Ponad 10 milionów złotych na modernizację drogi wojewódzkiej 716

05.02.2019

Ponad 10 milionów złotych na modernizację drogi wojewódzkiej 716

Sejmik województwa łódzkiego uchwalił budżet. Wśród najważniejszych inwestycji znalazła się rozbudowa drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Koluszki – Piotrków Trybunalski, na którą samorząd przeznaczył 10 mln 300 tys. zł. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Moszczenicy. - Bardzo się cieszymy, że również obecny zarząd sejmiku województwa łódzkiego dostrzega nasze problemy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy Moszczenicy – podkreśla wójt Marceli Piekarek. Przypomnijmy, kondukty żałobne poruszają się drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy. Wspólne starania wielu osób i środowisk przyniosły efekty. Przebudowa drogi trafiła na listę planowanych inwestycji. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W ramach tej inwestycji oprócz modernizacji drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej.

Czytaj więcej...
Mistrzostwa Makroregionu Centralnego w Kata – Zawody OYAMA Karate

07.02.2019

Mistrzostwa Makroregionu Centralnego w Kata – Zawody OYAMA Karate

Zapraszamy  na Mistrzostwa Makroregionu Centralnego w Kata – Zawody OYAMA Karate, które odbędą się w najbliższą sobotę 9 lutego w Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy ul. Spacerowa 15. Początek zawodów o godz. 10:30.Mistrzostwa rozegrane zostaną w 16 kategoriach wiekowych począwszy od dzieci (nie ukończone 8 lat) do juniorów starszych (nie ukończone 18 lat). Zawodnicy prezentować się będą w konkurencjach z bronią i bez broni. Do zawodów zgłosiło się już ponad 150 młodych karateków.Kata to forma prezentacji techniki i umiejętności zawodnika karate w bezkontaktowym pokazie.Mistrzostwa odbywają się pod patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego oraz Wójta Gminy Moszczenicy. Organizatorem zawodów  jest Piotrkowski Klub OYAMA Karate WASHI oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy.

Czytaj więcej...
Zbierali najcenniejszy lek

04.02.2019

Zbierali najcenniejszy lek

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi.  Z 36 chętnych, do oddania krwi zakwalifikowano 30 osób. - Zyskaliśmy 13,500 ml krwi. Wszystkim krwiodawcom chcę podziękować za empatię, szczodrość i nieocenioną pomoc, która często ratuje ludzkie życie - podkreśla prezes tutejszego klubu HDK-PCK Edyta Duda.Akcja była także okazją do uhonorowania jednego z krwiodawców. Tomasz Kusideł, który oddał w sumie ponad 12 litrów trzymał odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia. Dziękujemy i gratulujemy!

Czytaj więcej...
Mistrzostwa rzutów karnych!

04.02.2019

Mistrzostwa rzutów karnych!

Nie udało się drużynie OSP Kosów obronić halowego mistrzostwa w piłce nożnej strażaków OSP. Druhowie z Kosowa, ulegli w meczu finałowym drużynie OSP Moszczenica. O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli strażacy z Kiełczówki, którzy w małym finale pokonali druhów z OSP Sierosław -  również po rzutach karnych. Najlepszym bramkarzem turnieju został Marcin Cebula (OSP Kiełczówka), a królem strzelców z czterema bramkami na koncie - Marcin Cander (OSP Moszczenica) . W zawodach, które rozegrane zostały 3 lutego w hali sportowej w Moszczenicy rywalizowało 9 jednostek OSP z terenu gminy Moszczenica.W zwycięskiej drużynie grali: Marcin Kaźmierczak, Wojciech Kilian, Bartosz Jachymski, Marcin Cader, Piotr Domański, Jakub Domański, Michał Gadula, Piotr Kaźmierczak, Norbert Kędra i Konrad Kędra. Zwycięzcy reprezentować będę gminę Moszczenica na mistrzostwach powiatowych, które rozegrane zostaną w Moszczenicy w następną niedzielę 10 lutego. Turniej odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica – Marcelego Piekarka, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – Dariusza Magacza, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy – Jerzego Korytkowskiego.W zawodach, które rozegrane zostały 3 lutego w hali sportowej w Moszczenicy rywalizowało 9 jednostek OSP z terenu gminy Moszczenica.(mat. gokis)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »